Материали

На тази страница можете да откриете всички налични характеристики на предлаганите материали по марка.

 

Ultimaker

Safety Data Sheet Technical Data Sheet
PLA SDS PLA TDS
ABS SDS ABS TDS
CPE SDS CPE TDS
CPE+ SDS CPE+ TDS
Nylon SDS Nylon TDS
PC SDS PC TDS
PVA SDS PVA TDS