solidThinking Evolve

  • Марка: solidThinking

Изпратете запитване.

 

solidThinking Evolve позволява на индустриални дизайнери да разработват форми по-бързо, използвайки Windows или Mac OS X. Дава възможност да се хване първоначална скица, да се изследват различни стилови алтернативи и да се визуализират продукти с реалистични рендъри, генерирани в реално време. Evolve предоставя органично моделиране и параметричен контрол с NURBS повърхности и солиди и уникално организиране на историята на действия, наречено ConstructionTree. Този софтуер освобождава дизайнерите от ограниченията на ориентираните към инженеринг CAD програми като в същото време позволява дигиталните модели да се запазват във файлове, подходящи за останалите професионалисти в развойния процес.

Направете запитване
Направете запитване